หน้าแรก    สาระน่ารู้    บทความน่าอ่าน


มุมภาษี : บริษัทห้างหุ้นส่วนกับบุคคลธรรมดา
...................................................................................................................................................................
ที่มา: มุมภาษี เดลินิวส์ / 2 มิถุนายน 2551พุทธพจน์ “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” นั้น ใช้ได้ไม่จำกัดกาลเวลาเลยจริงหนอ อีกข้อหนึ่งก็คือ คนที่มีธาตุเดียวกันเท่านั้น จึงจะเสพคบกันได้ เหมือนน้ำกับน้ำมัน แม้จะเป็นของเหลวเหมือนกัน แต่ไม่เข้ากันได้เลย

มองสังคมในปัจจุบันแล้ว ก็เห็นได้ว่า ใครคิดใครทำอะไรผลที่ได้ก็เป็นเช่นนั้น เราจึงไม่พึงคบหาคนพาลเป็นมิตร หากแต่คบคนที่นำพาเราไปสู่ทางที่พ้นทุกข์ได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และ  บูชาคนที่ควรบูชา

กลับเข้าเรื่องภาษีดีกว่าครับ มีข้อสงสัยจากหลายต่อหลายท่านว่า การประกอบธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาเจ้าของคนเดียว กับการประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นแตกต่างกันอย่างไร ขอ    ให้ช่วยแสดงทรรศนะหรือความเห็นผ่านคอลัมน์  นี้ด้วย  

ขอเรียนในเบื้องต้นเท่าที่ได้สดับตรับฟังมา มีมุมมองเกี่ยวกับรูปแบบของการประกอบ ธุรกิจหลากหลายประเด็นทีเดียวครับ

ประเด็นแรกคือ ขนาดของกิจการที่ประกอบ โดยทั่วไปการประกอบกิจการโดยเจ้าของคนเดียวมักไม่ใหญ่โต มีลักษณะพอเพียง คงที่ แต่จะคงทนหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย แต่การประกอบธุรกิจในรูปบริษัทนั้นไม่มีขอบเขตจำกัด อาจเป็นแสน ๆ ล้านต่อปีก็ได้

ประการต่อมา ที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือ ขนาดของเงินทุน และการระดมทุน กิจการเจ้าของคนเดียวมักมีขนาดเงินทุนก้อนเล็ก ๆ ไม่ค่อยสามารถระดมทุนจากคนอื่นได้ เพราะขาดความเชื่อถือ ไม่มีหลักประกันที่ดี

แต่สำหรับบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล อาจต้องใช้เงินทุนมาก จึงมีวิธีการระดมทุนหลายวิธีด้วยกัน รวมทั้งการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่ง คือ การจัดทำบัญชี กิจการเจ้าของคนเดียว ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องจัดทำบัญชี เว้นแต่ในทางภาษีอากร เพราะเหตุที่ระบบบัญชียังไม่มีความน่าเชื่อถือ

แต่ถ้ากระทำธุรกิจในรูปบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ก็ต้องยอมรับว่า ต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี มีงบแสดงฐานะการเงินที่เปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีคุณธรรมจริยธรรมขั้นสูงที่สามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นได้   

ในทางภาษีอากรยิ่งมีความแตกต่าง กันอย่างมาก อาทิ บุคคลธรรมดา เสียภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้า

มีข้อกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ แต่บริษัทต้องเสียภาษีที่ 30% ของกำไรสุทธิเลย และการหักค่าใช้จ่ายก็ต้องหักตาม ความเป็นจริงหรือตามหลักฐานอย่างมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น.

บริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com