หน้าแรก    รู้จักสำนักงาน


สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมายก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยคุณยงยุทธ ตั้งศรีสงวนและเพื่อน โดยเริ่มต้นให้บริการรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยปณิธานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ ใส่ใจกับปัญหาของลูกค้าดั่งปัญหาของเราเอง สำนักงานฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและได้รับการแนะนำบอกต่อ ทำให้มีฐานลูกค้าผู้ใช้บริการมากขึ้นเป็นลำดับ 

นับแต่จุดเริ่มต้น สำนักงานฯ ได้มีการพัฒนาระบบงานและรูปแบบการบริการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกกลุ่มสูงที่สุด และยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตั้งแต่ยุคแรกซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งลูกค้าใหม่หลากหลายกลุ่มธุรกิจซึ่งให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของเรา 

ปัจจุบัน สำนักงานฯ มีฐานลูกค้าครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ตั้งแต่กิจการซื้อมาขายไป นำเข้า-ส่งออก อสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง วางระบบไฟฟ้า ซ่อมรถยนต์ ซอฟแวร์ สปา ร้านอาหาร ฯลฯ ไปจนถึงธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเบา-หนัก อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งพิมพ์ สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ สารเคมี พลาสติก ท่อโลหะ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 

ทีมงานของเราประกอบด้วยนักบัญชี นักกฎหมาย และวิศวกร ที่มีความชำนาญในธุรกิจเฉพาะด้าน มีความพร้อมในการให้บริการด้านงานบัญชี ภาษีอากร งานจดทะเบียน กฎหมาย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจแบบครบวงจรแก่ธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภทด้วยความจริงใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการที่กำลังมองหาที่ปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านงานบัญชีและภาษีอากร หรือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการที่ปรึกษาทางกฎหมาย การวางแผนภาษีอากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เราพร้อมจะเป็นเพื่อนที่คุณไว้วางใจได้ตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ

บริการของสำนักงาน
  บริการด้านงานบัญชี
  บริการด้านภาษีอากร
  บริการงานจดทะเบียน
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการด้าน IT


ถาม-ตอบ
  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
  คำถามเกี่ยวงานบัญชี
  คำถามเกี่ยวกับภาษีอากร
  คำถามเกี่ยวกับงานจดทะเบียน
  คำถามเกี่ยวกับงานกฎหมาย
  คำถามเกี่ยวกับงาน IT


เว็บไซต์น่าสนใจ
  กรมสรรพากร
  ประมวลรัษฎากรออนไลน์
  สรรพากรสาส์น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรก | บริการของสำนักงาน | สาระน่ารู้ | ถาม-ตอบ | รู้จักสำนักงาน | ติดต่อเรา | ติดต่อเว็บมาสเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย
589 อาคารถุงเงิน ถ.ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2861-4611-5  แฟ็กซ์: 0-2438-2202  อีเมล์: info@yongyout.com